Předrezervace nemovitosti:
Je sjednávána do podpisu Rezervační smlouvy.
V případě, že zájemce projeví zájem o konkrétní jednotku, ale ještě nemá možnost uzavřít Rezervační smlouvy (z důvodů řešení financování, popřípadě z jiných důvodů), může požádat o tzv. Předrezervaci.
Předrezervace se sjednává na maximální lhůtu 10-ti dnů.
Při Předrezervaci nevzniká povinnost prodávajícímu blokovat nemovitost, jako je tomu u samotné Rezervace viz. níže.
V případě, že se během Předrezervace objeví jiný vážný zájemce na stejnou nemovitost, který je rozhodnutý podepsat Rezervační smlouvu, může v takovém případě Rezervaci uzavřít.

Rezervace nemovitosti:
Rezervace nemovitosti je závazná, vzniká podpisem Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku ve výši 150.000,- Kč.
Rezervační poplatek hradí zájemce do pěti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy.
Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1. zálohou dle standardního splátkového kalendáře, který je obsažen ve Smlouvě budoucí kupní.